DEN HAAG - De VVD heeft het er opnieuw uiterst moeilijk mee om de bewindsliedenploeg met een aantal vrouwen te bemensen. Net als vorig jaar haken aangezochte liberale vrouwen op het laatste moment één voor één af.

Vorig jaar kon VVD-leider Zalm uiteindelijk geen enkele vrouwelijke minister voor het kabinet Balkenende-I aanleveren. Nu wil hij graag naast oud-directeur Sybilla Dekker van de werkgeversvereniging AWVN op het ministerie van VROM nog een vrouw vinden voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Bedanken

Voorname kandidaten als Gea van Craaikamp, oud-directeur Vreemdelingenbeleid op het ministerie van Justitie, en Renée Jones-Bos, voormalig ambassadeur voor de mensenrechten, deinsden de afgelopen dagen terug voor deze post. Ook de Haagse wethouder Louise Engering bedankte voor de eer.

Donderdagavond was de hoop van Zalm erop gericht de 47-jarige Rita Verdonk van KPMG Consulting over te halen toe te treden tot het tweede kabinet-Balkenende. Zij adviseerde eerder het ministerie van Justitie al over vreemdelingenbeleid. Volgens bronnen is de kans reëel dat Zalm nu wel succes zal hebben.

Ingevuld

Met de invulling van de post Vreemdelingenzaken en Integratie kan ook de rest van de liberale bewindsliedenploeg ingevuld worden. Vast stond al dat Zalm zelf naar Financiën gaat, Hoogervorst naar Volksgezondheid en Remkes op Binnenlandse Zaken blijft. Minister Kamp, voor Zalm nog een alternatief voor Vreemdelingenzaken, blijft op Defensie en nieuweling Dekker krijgt VROM.

Staatssecretarissen

De vier staatssecretariaten zijn ook bijna ingevuld. Zeker was al dat Rutte en Nicolaï respectievelijk op Sociale Zaken en Europese Zaken bleven. Als Zalm een andere tweede vrouwelijke minister vindt, blijft ook Schultz van Haegen haar staatssecretariaat van Verkeer en Waterstaat trouw. Voor Onderwijs moet Zalm nog een keuze maken tussen de huidige staatssecretaris Nijs en Kamerlid Cornielje.

Voor formateur Balkenende zijn de laatste keuzes van de VVD nog de enige onzekerheden voor zijn nieuwe kabinet. Na woensdag al de vice-premiers Zalm en De Graaf (D66) te hebben ontvangen, was het donderdag de beurt aan de ministers Hoogervorst, Remkes, De Geus (Sociale Zaken, CDA), Donner (Justitie, CDA) en Veerman (Landbouw, CDA). De Geus benadrukte nogmaals dat hij als minister van Sociale Zaken een ontkoppeling tussen CAO-lonen en uitkeringen niet zal meemaken. "Ik werk niet mee aan ontkoppeling."

Donderdag kwamen ook de beoogd staatssecretarissen Rutte en Wijn (Financiën, CDA) bij Balkenende langs voor een 'sollicitatiegesprek'. Vrijdag, zaterdag en maandag volgen de andere bewindslieden. Naar verwachting staat het nieuwe kabinet van premier Balkenende dinsdag op het bordes bij koningin Beatrix.