AMSTERDAM - Jaarlijks komen ongeveer duizend ziekenhuispatiënten om het leven door een infectie die ze in het ziekenhuis hebben opgelopen.

De ongeveer 70 duizend infecties door gebrekkige hygiëne per jaar in ziekenhuizen zijn deels te voorkomen als ziekenhuizen hygiënischer te werk gaan.

Dat zeggen de onderzoekers van het Landelijk prevalentieonderzoek ziekenhuisinfecties in het RTL Nieuws.

Ziekenhuizen nemen het vaak niet al te nauw met de hygiëne en treffen te weinig maatregelen om ziekenhuisinfecties als longontsteking, urineweginfectie of een ontstoken operatiewond te voorkomen, zeggen de onderzoekers.

Onderzoek

Uit onderzoek van Prezies (Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance) blijkt dat 6,9 procent van alle mensen die in een ziekenhuis worden opgenomen of een ingreep ondergaan, zo'n 70 duizend in totaal, een infectie oploopt.

Volgens onderzoeker Jan Wille van Prezies wordt vaak getwijfeld aan het nut van hygiënemaatregelen. "Als je wat minder vaak je handen wast zie je dat gelijk terug dat heel veel patiënten een infectie oplopen."

Verband

Toch is het verband niet altijd duidelijk. "Vaak wordt die verhoging in de eerste instantie geweten aan het feit dat je te maken hebt met ziekere patiënten."

Hygiënedeskundigen adviseren ziekenhuizen om per vijfduizend opnames een hygiënist in dienst te hebben die op de naleving van de regels toezien. Maar volgens de onderzoekers houdt geen van de onderzochte ziekenhuis zich aan deze norm.

Serieus

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat in het RTL Nieuws weten de infectieproblemen wel serieus te nemen. De ziekenhuizen hebben onderling strenge afspraken gemaakt.

De ziekenhuizen willen het aantal infecties de komende vijf jaar halveren. De NVZ ziet echter niet direct een oplossing in het aannemen van meer hygiënisten.