NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft donderdag een resolutie aangenomen over het bestuur in Irak. De Syrische gezant boycotte de zitting. Zo werd de resolutie met veertien stemmen voor aangenomen. Syrië is tijdelijk lid van de raad en het enige Arabische land in dit lichaam van vijftien leden. De resolutie legaliseert achteraf het Amerikaans-Britse militaire bestuur in Irak en maakt een einde aan de ruim twaalf jaar oude VN-sancties tegen dat land.

Syrië is in de raad de enige tegenstander van de Amerikaans-Britse inval in Irak die heeft geweigerd alsnog met de bezetting in te stemmen. Tegenstanders zoals China, Duitsland, Frankrijk en Rusland pasten hun positie aan de praktijk aan en stemden voor de omstreden Amerikaanse resolutie.

Daarmee krijgt 'de bezettingsmacht' steun van de Veiligheidsraad. De bezettingsmacht zal het land besturen tot er een erkende, representatieve regering is gevormd. Daar is geen tijdslimiet aan verbonden. Het militaire bestuur heeft de beschikking over de Iraakse olie.

De stemming is een grote overwinning voor de partijen die Irak aanvielen. De aanval werd gedaan met als rechtvaardiging dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken. De VN-wapeninspecteurs in Irak moesten het land spoorslags verlaten wegens de eenzijdige en niet door de Veiligheidsraad goedgekeurde aanval.

Massavernietigingswapens

Nog steeds zijn geen massavernietingswapens gevonden. Maar dat doet er weinig toe want de raad legaliseert nu het optreden van de overwinnaars. De secretaris-generaal van VN. Kofi Annan, zal op grond van de resolutie een speciale gezant voor Irak benoemen, mede om de hulpverlening aan Irak te hervatten.