DEN HAAG - Artsen moeten verplicht worden om euthanasie uit te voeren bij dementerenden als die tijdens hun leven een gedetailleerde euthanasieverklaring hebben opgesteld.

Een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) gaat volgende week van start om de euthanasiewet op dit punt aan te scherpen. Directeur Rob Jonquière van de NVVE heeft dat zaterdag gezegd.

Maatschappelijk debat

Hij verwacht dat het maatschappelijk debat over euthanasie bij mensen die niet meer wilsbekwaam zijn jaren nodig zal hebben. De NVVE hoopt dat de Tweede Kamer uiteindelijk akkoord zal gaan met een wijziging van de euthanasiewet.

Weigering

Het komt volgens de NVVE regelmatig voor dat artsen weigeren euthanasie uit te voeren op een volledige demente persoon, ook als die persoon in goede dagen schriftelijk heeft aangegeven bij dementie niet meer te willen leven.

De artsen zijn zo terughoudend omdat ze geen gesprek meer met de patiënt kunnen voeren en dus ook niet weten of de persoon nog steeds achter zijn of haar stervensverzoek staat.

Duidelijke grens

De NVVE wil dat mensen de mogelijkheid krijgen om, als ze nog wilsbekwaam zijn, een duidelijke grens te formuleren. Jonqiuère: "Dat ze vantevoren bijvoorbeeld aangeven: als ik mijn kinderen niet meer herken, vind ik mijn menselijke waardigheid zover aangetast dat ik niet meer wil leven."

Meetbaar

De NVVE vindt dat die grens meetbaar moet zijn voor een arts. "Anders blijft die het gevoel houden dat hij of zij iets doet tegen de zin van de patiënt."

Veel artsen stellen dat dementen niet erg lijden. De NVVE bestrijdt dat.