DEN HAAG - De ChristenUnie wil een aangescherpt donorregistratiesysteem. Dat moet meer keuzemogelijkheden bieden, maar tegelijk meer druk uitoefenen op mensen om ook echt een keuze te maken.

Tweede Kamerlid Esmée Wiegman bevestigde zaterdag een artikel van die strekking in dagblad Trouw.

Notitie

Wiegmans fractie heeft een notitie, getiteld 'Orgaandonatie. Een zaak van mensen onderling', klaar. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft immers beloofd om dit jaar voorstellen te presenteren. Over ruim een maand komen die, liet een woordvoerster van de CDA-bewindsman weten.

Motie

In het laatste grote Kamerdebat in 2005 over donorregistratie sneuvelde op het nippertje een motie van een groot deel van de fracties. Die motie bepleitte een nieuw donorregistratiesysteem.

In het huidige moeten mensen expliciet aangeven dat zij hun organen na hun dood ter beschikking stellen, of de keuze overlaten aan nabestaanden.

Automatisch donor

In het destijds voorgestelde nieuwe systeem zijn mensen die zich niet laten registreren, automatisch donor.

Wie het toegestuurde registratieformulier invult en opstuurt, heeft vier mogelijkheden: volledig donor, donor voor bepaalde organen, geen donor zijn, of de beslissing overlaten aan nabestaanden.

Keuze

De ChristenUnie steunde die SP-motie onder voorwaarden, maar wil nu een vijfde optie, "om mensen een indringender keuze te laten maken. Geef ze daarvoor meer tijd", lichtte Wiegman toe.

Mensen zouden daarom de vraag om zich te registreren later opnieuw gesteld krijgen. Mensen die zich (nog) niet in staat achten tot een besluit, worden zo niet "meegesleurd" in een besluit, staat te lezen in de notitie.

Illegale handel

De kleinste regeringsfractie veroordeelt bijverschijnselen van de illegale handel in donororganen.

"Nog kwalijker", schrijft de fractie "is het als zorgverzekeraars reizen en orgaantransplantaties vergoeden waar er onvoldoende bewijs is van zorgvuldig en integer medisch handelen in het land waar zulke illegale orgaandonatie en transplanatie plaatsvindt."

De ChristenUnie wil een (blijvend) verbod op deze handel.