DEN HAAG - Een zeskoppig team van het Internationale Rode Kruis in Genève vertrekt donderdag naar Algerije om een inventarisatie te maken van de benodigde hulp. Of er daarna daadwerkelijk een hulpstroom op gang komt, is uiterst onzeker.

Algerije is namelijk een zeer onveilig land, dat bovendien geen hulpverleners wil toelaten. Dat zegt een woordvoerster van het Nederlandse Rode Kruis. Het aantal doden als gevolg van de aardbeving bedraagt vooralsnog 1092, meldde de minister van Binnenlandse Zaken in Algiers donderdag. Er zijn 6782 gewonden gevallen.

Gevaarlijk

"Algerije is een gevaarlijk land voor buitenlanders. Er heerst al jaren een wazig conflict tussen de regering en fundamentalistische moslims. Regelmatig worden er hele dorpen uitgemoord, waarbij niemand wordt ontzien. De beide partijen geven elkaar de schuld", zo vertelt de woordvoerster.

Voor het Rode Kruis staat de veiligheid van zijn medewerkers voorop. In Algerije is volgens het Rode Kruis geen enkele internationale hulporganisatie aanwezig. Er is wel contact met de Rode Halve Maan, de Arabische zusterorganisatie in Algerije. Een bijkomend probleem is dat de Algerijnse regering geen hulpverleners wil toelaten. Buitenlandse hulpverleners komen niet of nauwelijks de grens over. Aan een visum komen is voor hen een groot probleem.

Overstromingen

In 2001 werd het Noord-Afrikaanse land getroffen door overstromingen. De Algerijnse regering wees aanvankelijk alle hulp af, totdat het niet anders meer kon. "De voorwaarden waaronder we toen hulp mochten verlenen waren dermate strikt, dat we ook gezien de veiligheid ons af moeten vragen of we wel hulp willen verlenen", vertelt de woordvoerster.

De Algerijnse autoriteiten lieten in 2001 uiteindelijk alleen hulpgoederen door. "We hadden absoluut geen zicht op de distributie ervan. Of onze hulp bij de juiste mensen terechtkwam, was volstrekt onduidelijk."

Inventarisatie

Het onderzoeksteam van het Internationale Rode Kruis gaat, als ze toegelaten worden, de benodigde hulp inventariseren. Wanneer zij weer terugkeren is nog niet bekend. Daarna is duidelijk of er internationale hulp komt en zo ja, welke.

Volgens de woordvoerster heeft de Duitse regering inmiddels wel een hulpverzoek ontvangen. Deze stuurt drie teams met honden naar Algerije.