RIJSWIJK - Aanhangers van Rita Verdonk vinden de doodstraf gerechtvaardigd voor moord, verkrachting en terrorisme. Van de potentiële Verdonk-kiezers is 57 procent voor herinvoering van de doodstraf.

Van alle Nederlanders is dat 42 procent. Dat blijkt zaterdag uit een peiling van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant.

Van de Nederlanders die zeggen zeker niet op Verdonk te zullen stemmen, is niet meer dan 36 procent voor de doodstraf.

Cijfers

Driekwart van de achterban van Trots op Nederland (TON) wil dat gezinshereniging onmogelijk wordt voor in Nederland wonende moslims met partners uit het land van herkomst.

Een kleine meerderheid (53 procent) wil het fileprobleem aanpakken door in de Randstad alle snelwegen minimaal zesbaans te maken. Verder vindt 72 procent dat het openbaar vervoer gratis moet worden.

Maatregelen

Als de beweging luistert naar de eigen aanhang, zal volgens de onderzoekers een flink aantal controversiële maatregelen worden doorgevoerd.

Van de potentiële Verdonk-stemmers wil 89 procent een straatverbod voor mensen met een boerka, tegen 71 procent van alle Nederlanders. Van de aanhangers van TON mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd (80 procent).

Politieke keuzes

Rita Verdonk liet eerder weten dat ze haar politieke keuzes laat afhangen van de meerderheid van haar achterban. Die kan op de website van TON discussiëren over politieke onderwerpen.

Van Verdonks aanhang vindt 94 procent dat een 'goed' tot 'zeer goed' idee, tegen 65 procent van alle Nederlanders.

TON

Trots op Nederland werd donderdagavond gepresenteerd. De beweging gaat zich naar eigen zeggen inzetten voor het behoud van het Nederlandse karakter. TON maakt zich bovendien zorgen over de afstand tussen politiek en burgers.

Bos

Vicepremier Wouter Bos schrikt niet van het aantal Nederlanders dat de doodstraf opnieuw wil invoeren. "Die cijfers zijn niet echt nieuw", zei hij in de marge van EU-beraad in Slovenië.

"Ik behoor tot de 58 procent van de Nederlanders die tegen de doodstraf is", verduidelijkte hij nog. "Je moet mensen altijd een kans geven om tot inkeer te komen.

En het justitieel systeem kan het mis hebben. Het ultieme argument is natuurlijk dat de doodstraf de menselijke waardigheid aantast."

Doodstraf

De doodstraf is in Nederland in 1870 afgeschaft voor misdrijven. In 1983 is de straf ook uit het militaire strafrecht gehaald. Eerder pleitten de Groep-Nawijn en de SGP voor de doodstraf.

Invoering

Invoering is echter verboden op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De meeste executies vinden plaats in China en Iran, maar ook in de VS en Japan.