UTRECHT - De cijfers van buitenlandse leerlingen voor wiskunde zijn lager dan die van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Volgens C. van den Boer kan dat verschil goeddeels worden toegeschreven aan een verborgen taalprobleem. Van den Boer promoveert dinsdag aan de Universiteit Utrecht.

De promovendus vindt dat docenten meer aandacht moeten besteden aan de context en de bedoeling van een opgave. In de moderne wiskunde is het begrijpen van de context van een vraag een deel van het oplossen van de som. De woordenschat van allochtone leerlingen is vaak kleiner dan die van autochtone leerlingen doordat bijvoorbeeld ouders thuis een andere taal spreken.