DEN HAAG - De Nederlandse bijdrage aan de VN-vredesmissie in Sudan (UNMIS) wordt verlengd. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Het gaat om vijftien militaire waarnemers en vijftien politiefunctionarissen.

Nederland draagt al sinds maart 2006 bij aan de stabilisatiemacht UNMIS. Deze missie begon in 2005 om met in totaal ongeveer 10.000 militairen en politiefunctionarissen toezicht te houden op het toen gesloten vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Sudan.

Ook zijn 3200 burgerfunctionarissen bij de missie betrokken. De meeste Nederlandse waarnemers zitten in het zuiden. Daarnaast zijn enkele stafofficieren werkzaam op de hoofdkwartieren in Khartum en Juba.

Burgeroorlog

Sudan kampt al tientallen jaren met geweld en de gevolgen van een felle burgeroorlog die nog erger werd door de vondst van olie in het land. De strijd ging tussen het islamitische noorden en het deels christelijke, deels animistische zuiden. Het noorden was vooral in handen van de regering in Khartum; in het zuiden zwaaide vooral de verzetsbeweging SPLM de scepter.

In 2005 sloten de regering en de SPLM een gammel vredesakkoord. Inmiddels kent het zuiden een vorm van autonomie en is de president van Zuid-Sudan toegetreden tot de regering in Khartum.

In het vredesakkoord staat onder meer dat dit jaar nationale verkiezingen moeten worden gehouden. In 2011 moet een referendum uitwijzen of Zuid-Sudan volledig onafhankelijk kan worden.