AMSTERDAM - Het weekblad Opinio hoeft de neptoespraak van premier Jan Peter Balkenende niet te rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam vrijdag bepaald in een door de Staat aangespannen kort geding.

In de tekst in het vrijdag verschenen nummer van het tijdschrift zou Balkenende zeggen dat de islam een probleem is.

"Het artikel is overduidelijk een verzinsel. Er is dus geen sprake van een onjuiste of valse weergave van feiten", aldus de rechtbank. "Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft, geldt dat hij zich dit als minister-president en leider van het CDA zal moeten laten welgevallen."

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakte vrijdag bekend dat de landsadvocaat in een bodemprocedure om een oordeel van de rechtbank zal vragen.

Publiekelijk

"Doel van het geding was om publiekelijk vast te stellen dat de minister-president de zogenaamde geheime rede in werkelijkheid niet heeft gehouden. Pas in de openbare rechtszitting gaf Opinio toe dat de minister-president op geen enkele wijze betrokken is geweest bij een dergelijke rede.

De rechter heeft dat in zijn vonnis nog eens uitdrukkelijk bevestigd. De minister-president wilde de waarheid vastgesteld hebben en dat is nu gebeurd," aldus de RVD, maar die stelt ook: "De uitspraak roept vele vragen op. Daarom heeft de minister-president de landsadvocaat opdracht gegeven in een bodemprocedure een oordeel van de rechtbank te krijgen."

Parodiërende tekst

De rechter volgde de verdediging van advocaat Cor Hellingman van Opinio die de neptoespraak "een duidelijk parodiërende" tekst noemde.

De onbekende schrijver van het stuk wil volgens hem aan de kaak stellen dat het CDA discussies over de islam uit de weg gaat en daardoor ruimte geeft aan politici als Geert Wilders.

Spanning

Landsadvocaat Henk Jan Boukema betoogde dat de neptoespraak de door de film van Geert Wilders veroorzaakte spanningen doet toenemen.

"Het gedrag van Opinio is te vergelijken met dat van iemand die een brandende sigarettenpeuk in een winkel vol met vuurwerk werpt." Hij verwees naar het feit dat Balkenende afstand heeft genomen van de film. "De valselijk aan de minister-president toegeschreven rede kan de indruk wekken dat hij onoprecht is geweest."

Rechtzetten

Uit de uitgebreide mediaberichtgeving van de afgelopen dagen over de kwestie blijkt volgens de rechter al voldoende dat de toespraak nep is. "De Staat zal bovendien zonodig via de Rijksvoorlichtingsdienst en via diplomatieke kanalen eventuele misverstanden kunnen rechtzetten."

Hoofdredacteur Jaffe Vink van Opinio liet weten blij te zijn met de uitspraak. Hij is vooral tevreden dat de rechter niet meeging in "de dramatisering van de situatie" door de landsadvocaat. "Ik had het kort geding en die juridische overkill niet verwacht."