DEN HAAG - De hoofdlijnen van het programma van Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk komen de VVD-fractie in de Tweede Kamer bekend voor. Volgens de liberalen heeft Verdonk driekwart van haar standpunten rechtstreeks van de VVD overgenomen.

"Het is goed te weten dat onze voorstellen op de steun van Verdonk kunnen rekenen", aldus een woordvoerder van de VVD-fractie vrijdag. Hij noemt als voorbeeld het voornemen van Verdonk meer ruimte te geven aan mensen die hun woning of onderneming beschermen tegen indringers. De VVD heeft een initiatiefwet gemaakt op dat punt.

Hoewel Verdonk inhoudelijk dicht tegen de VVD aan zit, is er volgens de liberalen toch een duidelijk verschil. TON kiest voor een populistische toon, terwijl de VVD vasthoudt aan haar liberale koers. Verdonk heeft zich vorig jaar na een periode vol aanvaringen losgeweekt van de VVD.

Vogelaar

PvdA-minister Ella Vogelaar (Integratie) vindt dat de politieke beweging van Rita Verdonk opkomt voor problemen die al aangepakt worden. Verdonk profileert zich met onderwerpen als integratie en de bestrijding van criminaliteit, terwijl het kabinet al werk maakt van die probleempunten, zo concludeert Vogelaar.

Ze wees op de stevige Nederlandse regels voor inburgering en de repressieve aanpak van mensen die over de schreef zijn gegaan. Maar, aldus Vogelaar, mensen die een straf hebben gekregen moeten ook de kans krijgen opnieuw een plek in de samenleving te verwerven.

Koenders

Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) noemde de wens van Verdonk om het budget voor ontwikkelingssamenwerking met twee derde te verlagen "tamelijk ernstig".

Nederland steekt als een van de weinige landen 0,8 procent van het bruto binnenlands product in arme landen. Koenders rekent voor dat dit maar 0,8 cent van elke euro is. Hij is juist trots op Nederland dat die steun kan worden gegeven. "En afspraak is afspraak", zei Koenders.