BOEKAREST - De NAVO-landen hebben donderdag op een top in Boekarest besloten meer militairen te sturen naar Afghanistan.

Ook moet er een nieuwe, meer gecoördineerde aanpak komen van de problemen in het land, waarbij de NAVO nauwer gaat samenwerken met de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Afghaanse overheid.

De Amerikaanse commandant van ISAF had onlangs de NAVO-landen gevraagd om zijn troepenmacht van 47.000 man uit te breiden met nog eens 10.000 militairen.

Toezeggingen

Zo veel kreeg hij niet, Frankrijk zegde 700 militairen toe en de Verenigde Staten sturen nog eens duizend, maar verder bleef het bij kleinere toezeggingen van landen als Roemenië, Noorwegen, en Nieuw-Zeeland. Het Georgische aanbod van vijfhonderd militairen wordt nog bestudeerd.

De NAVO wil behalve nauwer met de VN en de EU ook meer met de Afghanen samenwerken. De 'Afghanisering' moet ertoe leiden dat de Afghaanse politie en het Afghaanse leger steeds meer de taken van de NAVO gaan overnemen.

Tevreden

Premier Jan Peter Balkenende was donderdag tevreden dat in het nieuwe visiedocument van de NAVO ook de door Nederland, Canada en de Verenigde Staten gevolgde strategie van defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking is overgenomen.

"We moeten het draagvlak onder de Afghaanse bevolking voor de Taliban wegnemen. We moeten de Afghanen een perspectief bieden via meer onderwijs en betere gezondheidszorg", zei Balkenende.

Afspraken

De nieuwe NAVO-strategie komt er in twee versies: een publieke en een geheime met de precieze militaire afspraken.

In het document staan ook harde doelen voor de Afghanen. Het Afghaanse leger moet bijvoorbeeld in 2010 bestaan uit 80.000 goed opgeleide militairen. Nu staat de teller net boven de 60.000.