DEN HAAG - Nederland zal een speciale status voor Oekraïne en Georgië die hen uitzicht biedt op lidmaatschap van de NAVO, niet blokkeren. Wel zal het kabinet op de NAVO-top deze week in Boekarest proberen om deze zogeheten MAP-status op een later moment te gunnen.

Nederland zal daarbij optrekken met andere tegenstanders als Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg.

Dat zei minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer. Hij voldoet hiermee aan de wens van de Tweede Kamer, die de twee vroegere Sovjetstaten nu nog niet klaar acht. Het Membership Action Plan (MAP) geldt als een voorportaal voor de NAVO.

Veto

Nederland zal de status echter niet blokkeren met een veto, zoals de SP wil. Dat is een stap te ver, vindt Verhagen. Als Nederland na de discussie op de top als enige land tegen blijft, dan zal het zich aansluiten bij de consensus.

NAVO-besluiten worden altijd in algehele overeenstemming genomen. De Amerikanen en Britten zijn voorstanders van de MAP-status. Rusland is fel tegenstander van de toenadering tussen de vroegere Sovjetstaten met de voormalige vijand.

Instabiel

De Kamer - op de VVD na - vindt dat de instabiele situatie in Georgië, met tal van afscheidingsbewegingen, nu niet mag leiden tot een officiële toenadering van de NAVO. Oekraïne is ook een onzekere factor, omdat daar veel weerstand tegen de NAVO is.

Wel vinden PvdA en CDA dat Nederland er alles aan moet doen om het hervormingsproces in de twee landen te laten doorgaan. Daarna kan eventueel toetreding volgen. Verhagen deelt de kritische noten en ziet de wens van CDA en PvdA als ondersteuning van zijn beleid.