DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders is woedend over het verslag dat het kabinet openbaar heeft gemaakt van een gesprek tussen hem en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de komst van zijn anti-Koranfilm. Hij sprak dinsdagavond van "een vod van een verklaring" dat volstaat met "leugens".

"Ik word hier belazerd door de minister van Justitie. Het kabinet veegt zijn eigen straatje schoon. Dit is een grote ongekende schande", aldus Wilders.

Tijdens het Tweede Kamerdebat over de film Fitna is met toestemming van Wilders door minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) het gespreksverslag openbaar gemaakt.

Daarin wordt gesteld dat Wilders in november aan het kabinet heeft laten weten dat hij van plan was in de film pagina's uit de Koran te verscheuren en te verbranden. Wilders had tot dan toe steeds gezegd dat hij voor publicatie van Fitna nooit iets over de inhoud heeft verteld.

Ministers

Het gespreksverslag vermeldt alleen wat de ministers hebben gezegd en niet de inbreng van Wilders. Hirsch Ballin benadrukte dat mededelingen van de bewindslieden "accuraat zijn opgeschreven".

De andere fracties toonden zich ontzet over de botsing tussen kabinet en Wilders. Het CDA sprak van "de definitieve ontmaskering van Wilders". Een aantal partijen drong er op aan ook een verslag van een eerder gesprek met Wilders openbaar te maken.

Die zei daar geen bezwaar tegen te hebben. "Minister, u mag alles openbaar maken, ga u gang", aldus de PVV-leider.

Verscheuren

In het verslag van een gesprek dat Wilders en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) eind oktober voerden, staat eveneens dat Wilders Fitna zou willen afsluiten met het verscheuren van de Koran.

De PVV-leider benadrukte dinsdagavond tijdens het debat dat hij ook met de NCTb niet over de inhoud van de film heeft gesproken. "Deze brief, daar klopt helemaal niets van."

Wilders eiste het aftreden van het hele kabinet. Eerder had de PVV-leider aan premier Jan Peter Balkenende gevraagd zijn excuses aan te bieden voor de manier waarop het kabinet zich heeft opgesteld vóór het verschijnen van Fitna.

Volgens Wilders had het kabinet zonder de inhoud van de film te kennen termen als crisissituatie en aanslagen gebruikt.

Balkenende

Maar Balkenende en Hirsch Ballin betoogden dat het kabinet wel degelijk reden had om zeer bezorgd te zijn over de effecten van Fitna in de moslimwereld. Hirsch Ballin openbaarde daarop het bestaan van aantekeningen over het gesprek dat Wilders in het najaar had met enkele ministers.

Balkenende vindt dat "de feiten" voor zich spreken en duidelijk maken dat PVV-leider Geert Wilders wel degelijk al vroeg het kabinet heeft gemeld mogelijk in zijn film pagina's van de Koran te verscheuren of verbranden.

Bewijs

"Het bewijs ligt er", aldus Balkenende dinsdagnacht na afloop van het urenlange Kamerdebat. Verwijzend naar de gespreksverslagen zei Balkenende "de grote woorden" van Wilders niet goed te kunnen begrijpen.

Kijkcijfers

De rechtstreekse tv-uitzending van het spoeddebat is door ruim een half miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de woensdagochtend gepubliceerde kijkcijfers. De NOS zond het spoeddebat over Fitna uit op Nederland 1.