DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders eist dat premier Jan Peter Balkenende excuses aanbiedt voor alles wat hij voor publicatie over de film Fitna heeft gezegd. Doet de premier dat niet dan overweegt Wilders een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen.

Wilders heeft dat dinsdag gezegd tijdens het Tweede Kamerdebat over Fitna.

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel betoogde in het debat dat er weinig politici zijn die zo weinig aan anderen denken en zo veel aan zichzelf als Geert Wilders.

Excuses

Volgens Van Geel weigerde Wilders steevast te luisteren naar waarschuwingen over risico's van de film voor de veiligheid van Nederlanders in binnen- en buitenland en voor de reputatie van ons land. "Maar nu hij door schadeclaims in zijn eigen portemonnee dreigt te worden geraakt, is hij er als de kippen bij om excuses aan te bieden en de film te verzachten", sneerde Van Geel.

Beheersbaar

Het CDA vindt het terecht dat het kabinet zich in aanloop naar publicatie van de film voorbereidde op het ergste. Dat de reacties in eigen land tot nu toe beheersbaar lijken te zijn, is in de ogen van Van Geel te danken aan het verantwoorde optreden van moslims, kabinet en ambassades.

Volgens Van Geel is Fitna onnodig kwetsend en draagt de inhoud op geen enkele manier bij aan het bestrijden van extremisme of de integratie van moslims. Nog voor publicatie had Van Geel Wilders al opgeroepen om de film niet uit te zenden.

Laf

Wilders viel de CDA-fractievoorzitter dinsdag aan vanwege die oproep. Hij betitelde de CDA-opstelling als "laf en zwak" omdat de christendemocraten nog voordat er iets bekend was van de film "al capituleerden" voor dreigementen en waarschuwingen van moslimextremisten.

Van Geel wees die kritiek van de hand. In zijn ogen is Wilders er een meester in om steeds de schuld in de schoenen van anderen te schuiven zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen.

PvdA

De PvdA vindt dat Geert Wilders met zijn anti-Koranfilm Fitna het geloof van moslims in Nederland criminaliseert en de andere 15 miljoen landgenoten de stuipen op het lijf jaagt. Dat stelde waarnemend fractieleider Mariëtte Hamer van de PvdA.

De manier waarop Wilders de beelden achter elkaar heeft gezet, heeft volgens Hamer de bedoeling om angst te zaaien. "Wilders trekt de lijn van de fundamentalistische islam door naar alle moslims door een doembeeld van de toekomstige Nederlandse samenleving te schetsen", zei ze.

Volgens Hamer acht Wilders de aanwezigheid van moslims onverenigbaar met de rechtstaat.

ChristenUnie

Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie vindt dat Geert Wilders in zijn film Fitna "stuitend te kort schiet als portrettist van de islam". De film is "politieke propaganda van de schadelijke soort".

Volgens Slob doet Wilders de moslims "geen enkele handreiking om zich aan onze samenleving te verbinden". Fitna biedt geen oplossing voor de integratieproblemen, vindt de ChristenUnie.

Slob noemde het goed dat het kabinet voorafgaande aan de verschijning van de film "zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid" heeft genomen voor eventuele gevolgen van de film.

Rutte

VVD-leider Mark Rutte vindt Geert Wilders op zijn beurt weer "een relschopper" en "een politieke pyromaan". Zijn film biedt geen enkele oplossing voor de integratieproblemen en is "een gemiste kans", betoogde Rutte.

Rutte had ook harde kritiek op het kabinet. Dat vergroot volgens hem de onrust in de samenleving door het pardon voor asielzoekers, door het optreden van minister Ella Vogelaar (Integratie) en door niet met een boerkaverbod te komen.

Beveiliging

Voorafgaand aan het debat werd de beveiliging in het gebouw van de Tweede Kamer aangescherpt. Het publiek kon de plenaire vergaderzaal niet bereiken via de hoofdingang aan het Plein.

Bezoekers voor het debat moesten zich melden bij de ingang aan de Lange Poten. Daar stond even voor twee uur een rij geïnteresseerden die zich uitstrekte tot buiten, waar het regende.

In het Kamergebouw zelf waren opmerkelijk veel bodes aanwezig. Voorts bleken enkele doorgangen voor houders van een toegangspas extra beveiligd.