UTRECHT - Ouderen krijgen minder thuiszorg sinds de gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn. Veel mensen vinden dat zij daardoor niet meer goed in staat zijn zelfstandig te wonen.

Dat beeld komt naar voren uit het meldpunt (her)indicatie, dat de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en ouderenorganisaties begin dit jaar hebben geopend.

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn gemeenten sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de thuiszorg. Voor alle 300.000 cliënten bekijken de gemeenten opnieuw hoeveel hulp zij nodig hebben. Dat proces leidt tot veel onvrede, aldus de CG-Raad.

Meldingen

Bij het meldpunt zijn tot nu toe 573 meldingen binnengekomen. Ongeveer 80 procent is het oneens met de herbeoordeling. Circa 70 procent krijgt nu minder huishoudelijke hulp.

Ook over de manier waarop de zogenoemde herindicatie gebeurt, zijn veel klachten. Ongeveer de helft van de klagers zegt dat zij onvoldoende hebben kunnen uitleggen waarom ze hulp nodig hebben en welke ideeën zij zelf hebben over de huishoudelijke zorg die zij nodig denken te hebben.

50-plusser

De mensen die de meldlijn hebben benaderd, zijn overwegend 50-plusser en vrouw. De meldlijn blijft voorlopig nog bestaan en is te bereiken via www.meldpuntherindicatie.nl. De initiatiefnemers roepen mensen op zowel positieve als negatieve ervaringen te melden.

Bussemaker

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) zei dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer dat ze niet blind is voor de signalen die binnenkomen over de herindicatie.

Over twee weken is een onderzoek klaar waarin onder meer tevredenheid van de cliënten, het aantal toegekende uren hulp en het soort zorg aan de orde komen. Het onderzoek zal worden meegenomen in de voortgangsrapportage over de WMO die binnenkort naar de Kamer gaat.