UTRECHT - Artsen mogen alleen onder strenge voorwaarden een alternatieve behandeling aanbieden.

Dat staat in de nieuwe gedragsregels voor alternatief werkende artsen die de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG) dinsdag uitbrengt.

Voorgelicht

De KNMG spreekt in de nieuwe regels niet meer van alternatieve behandelwijzen maar van niet-reguliere en benadrukt dat artsen ervoor moeten zorgen dat de patiënt goed wordt voorgelicht. De patiënt mag ook geen schade ondervinden en er mag niet voorbij worden gegaan aan de reguliere behandeling.

"Kern van de nieuwe gedragsregels is dat de arts zich moet richten naar het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, gecombineerd met zijn ervaring en rekening houdend met wensen, verwachtingen en ervaringen van de patiënt", aldus de KNMG.