DEN HAAG - Gemeenten moeten zich bewuster voorbereiden op een dalend aantal inwoners. Het is verleidelijk om de krimp tegen te gaan door meer woningen te bouwen. Maar zo'n groeistrategie is contraproductief, leidt tot concurrentie met omliggende gemeenten en kan leiden tot "bouwen voor de leegstand".

Dat stellen de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een advies dat maandag is aangeboden aan staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken.

Zij had hun gevraagd de bestuurlijke en financiële gevolgen van de bevolkingsdaling in kaart te brengen. "Nederland is nog niet klaar voor de krimp", concludeerde Rob-lid en hoogleraar bestuurskunde A. Korsten bij de presentatie.