AMSTERDAM - VVD-erelid en voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein wordt voorzitter van de partijcommissie die het programma voor de Europese verkiezingen opstelt. De algemene ledenvergadering stelt het programma in november vast.

Dit heeft de VVD maandag bekendgemaakt.

Met Bolkestein haalt de VVD een politiek zwaargewicht binnen die regelmatig van zich liet spreken in de binnen- en buitenlandse politiek.

Dienstenrichtlijn

Als Europees Commissaris voor Interne Markt en Douane stelde hij de zogenoemde dienstenrichtlijn voor, die er voor zorgde dat ondernemers in andere EU-landen geen extra eisen mogen stellen aan bijvoorbeeld diploma's en certificaten.

De 'Bolkenstein-richtlijn' houdt verder in dat dienstverleners die in het buitenland werken zich dienen te houden aan de wetten en regels van het land waar ze formeel gevestigd zijn. Na jarenlang discussiëren en rijen amendementen werd het voorstel, zij het uitgekleed, uiteindelijk aangenomen door het Europees Parlement.

Turkije

Ook is Bolkestein altijd een fel tegenstander van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie geweest. Turkije voldoet volgens hem nog steeds niet aan de toetredingsvoorwaarden die de Europese Unie aan Turkije stelt. Bolkestein stemde in oktober 2004 als enige van de dertig Eurocommissarissen tegen de start van de Europese toetredingsgesprekken.

Jules Maaten, VVD-europarlementariër en adviserend lid van de programmacommissie, vindt het "geweldig" dat Bolkestein het VVD-programma gaat schrijven. Hij denkt dat juist de kritische houding van Bolkestein tegenover Europese toetreding van Turkije positief kan uitwerken.

Zorg

"De toetreding van Turkije is een blijvende zorg binnen de VVD", zegt Maaten. "Je moet de afweging maken tussen de problemen die kunnen rijzen als Turkije erbij komt en tussen wat er gebeurt als we Turkije laten zitten. Daar moeten we verstandig mee omgaan."

Het concept voor het nieuwe VVD-programma is waarschijnlijk aan het einde van de zomer klaar.