DEN HAAG (ANP) - Het aantal overvallen in 2002 is ten opzichte van zeer licht gedaald: welgeteld met zeven incidenten. In 2002 waren er 2564, het jaar daarvoor 2571. De politie loste ruim 30 procent van de overvallen op en hield daarbij 1425 daders aan.

De cijfers blijken uit het Landelijk Overvallen Registratie Systeem (LORS). Het Nederlands Politie Instituut heeft die woensdag bekendgemaakt. De politie verwacht dat het oplossingspercentage nog zal oplopen, omdat een aantal onderzoeken nog loopt.

Opvallende dalingen van het aantal overvallen hebben zich voorgedaan in de horeca (van 501 naar 419) en bij het waardetransport (van 158 naar 137). In de horecasector werden vooral de maaltijdbezorgers minder vaak slachtoffer van overvallers: in 2000 waren dat er nog 215, in 2001 158 en in 2002 . Ook snackbars en restaurants kwamen er vorig jaar relatief genadig vanaf: het aantal overvallen op snackbars daalde van 72 naar 46, op restaurants van 62 naar 47.

Stijgingen vonden plaats bij de detailhandel (bij winkels van naar 1119), financiële instellingen (van 89 naar 101) en de groothandel en dienstverlening (van 236 naar 246). Opvallend is dat juweliers vorig jaar aanzienlijk vaker ten prooi vielen aan overvallers: van 46 naar 71. Ook het aantal overvallen op benzinestations (van 165 naar 176) en supermarkten (van 193 naar ) steeg.

Vorig jaar vielen er minder gewonden dan het jaar daarvoor: van naar 317. Dertien daders raakten gewond. In totaal waren er, evenals in 2001, tien doden te betreuren, onder wie één dader. Het aantal waargenomen wapens nam iets toe (van 2950 naar 2977), maar dit is veel minder dan in 2000 (3260). In meer dan de helft van de gevallen gaat het om vuurwapens, in een kwart van de gevallen om steekwapens.