DEN HAAG - Nederland stuurt waarschijnlijk al komend weekeinde een tweede verkenningsmissie naar het zuiden van Irak. Het team bestaat uit enkele tientallen militairen en heeft vooral tot taak te onderzoeken of een eventuele Nederlandse militaire missie in Irak volledig kan voldoen aan het toetsingskader, de set voorwaarden die de politiek heeft gesteld aan uitzending.

Het ministerie van Defensie maakt de missie woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin wordt voorts nog eens nadrukkelijk opgemerkt dat ook met deze tweede missie Defensie niet vooruit loopt op een beslissing van het kabinet. Die beslissing wordt overigens niet door het demissionaire kabinet genomen, maar wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet, meldt Defensie.