AMSTERDAM - Automobilisten worden binnenkort niet meer 'geflitst' op de snelweg. De politiestapt binnen drie jaar helemaal over op nieuwe digitale apparatuur, waardoorhardrijders niet meer merken dat ze op de bon worden geslingerd. Dit meldt hetAlgemeen Dagblad woensdag.

Omdat in de camera's niet langer wordt gewerkt met film, kunnen de vastgelegdeovertredingen sneller en efficiënter worden verwerkt. De verdwijning van deflits door de overstap op de digitale camera's is niet meer dan een bijkomstigvoordeel. Volgens de politie komt dit de verkeersveiligheid ten goede, omdatautomobilisten nu nog schrikken van het flitslicht. In een reflex trappen zehard op de rem.