AMSTERDAM - Op vmbo-scholen in middelgrote steden steunen steeds meer jongeren deopvattingen van extreem rechts. Dat schrijft Algemeen Dagblad woensdag. Dekrant baseert zich op een aantal deskundigen, die dit onafhankelijk van elkaarhebben gezegd. Blanke jongeren komen er steeds openlijker voor uit dat zijpositief staan tegenover het nazistische gedachtegoed.

De jongeren doen dit in een aantal gevallen als tegenreactie op provocaties vanvooral Marokkaanse medeleerlingen. Het gevolg is bedreigingen, vernielingen enin een aantal gevallen zelfs openlijke geweldpleging. De jongeren onderscheidenzich met kleding van onder meer merken als Lonsdale en dr. Martins schoenen,die symbool staan voor extreem rechtse sympathieën.

Het is niet duidelijk om hoeveel jongeren het gaat. Volgens een deskundigebetreft het 'ongeorganiseerde kleinere groepen en individuen, losgeslagen wilddat met machogedrag een daad wil stellen'.