DEN HAAG - Formateur Balkenende heeft met de fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 een akkoord bereikt over de verdeling van de posten voor zestien ministers en tien staatssecretarissen. Voor een aantal van de stoelen staat al vast wie erop mag gaan zitten. De komende dagen ondervraagt Balkenende nog verschillende kandidaten. Naar verwachting staat het nieuwe kabinet dinsdag bij koningin Beatrix op het bordes.

D66 haalt oud-minister Laurens Jan Brinkhorst van stal als nieuwe minister van Economische Zaken. Medy van der Laan, uitgeroepen tot Jonge ambtenaar van het jaar 2002, wordt staatssecretaris van Cultuur en Media voor de kleinste coalitiepartij, die daarmee de bewindsliedenploeg compleet heeft.
Eerder was al bekend dat Tweede-Kamerlid De Graaf vice-premier en minister van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties namens D66 wordt.

De verdeling van de ministers en de reeds bekende namen:

CDA:
Minister-president - Jan Peter Balkenende
Buitenlandse Zaken - Jaap de Hoop Scheffer
Ontwikkelingssamenwerking - Agnes van Ardenne
Justitie - Piet Hein Donner
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - Maria van der Hoeven
Verkeer en Waterstaat
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - Cees Veerman
Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Aart Jan de Geus

VVD:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Johan Remkes
Vreemdelingenzaken en Integratie
Financiën - Gerrit Zalm
Defensie
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Hans Hoogervorst

D66:
Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties - Thom de Graaf
Economische Zaken - Laurens Jan Brinkhorst

Verdeling staatssecretarissen:

CDA:
Financiën - Joop Wijn
Defensie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - Pieter van Geel
Economische Zaken
Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Clémence Ross-Van Dorp

VVD:
Buitenlandse Zaken (Europese Zaken) - Atzo Nicolaï
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Onderwijs) - Clemens Cornielje
Verkeer en Waterstaat
Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Mark Rutte

D66:
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultuur en Media) - Medy van der Laan