Willemstad - Uitspraken van de Nederlandse oud-minister Rita Verdonk in een Antilliaanse krant hebben een hevige discussie teweeg gebracht over de verantwoordelijkheid van Nederland bij de grote schuldenlast van de Antillen.

Volgens Verdonk, vrijdag in het Antilliaans Dagblad, is de Nederlandse regering medeschuldig aan het bankroet van de Antillen.

Toegeeflijk

Den Haag zou volgens haar de eilanden in hun ontwikkeling naar een volwassen en goed functionerend land geremd hebben door in de afgelopen 50 jaar veel te toegeeflijk te zijn.

Volgens Gregory Damoen, fractieleider van de oppositiepartij Forsa Kòrsou, heeft Verdonk maar voor een deel gelijk. Volgens hem is Nederland namelijk niet "ten dele" verantwoordelijkheid voor de Antilliaanse schuld. "Nederland draagt de complete verantwoordelijkheid van de Antilliaanse schuld", aldus Damoen.

"Op verschillende manieren heeft Nederland de financieel-economische ontwikkeling van de Antillen, en vooral Curaçao, gedwarsboomd". Als voorbeeld noemt hij 'het elimineren van de goed lopende off-shore sector op Curaçao door Nederland'.

Verder is het geen geheim dat geld dat door Nederland ter beschikking is gesteld aan de Antillen weer in Nederlandse kas kwam, doordat daarmee Hollandse technici, adviseurs en bouwbedrijven werden betaald.

Schuld

De Antiliaanse eilanden hebben inmiddels een schuld van ruim 2 miljard euro. Met Den Haag is in de zogenaamde Slotverklaring afgesproken dat Nederland een groot deel daarvan overneemt, in ruil voor meer toezicht door Nederland op financieel terrein en meer zeggenschap op justitieel gebied.

In 2008 is met de overname van de schulden een begin gemaakt. In de Slotverklaring zijn ook afspraken gemaakt voor een nieuwe staatkundige verhouding tussen Nederland en de Antilliaanse eilanden.