AMSTERDAM - De kwaliteit van het thuisonderwijs wordt onder de loep genomen.

Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) schrijft vrijdag aan de Kamer dat wordt gekeken hoe in Nederland invulling wordt gegeven aan het thuisonderwijs.

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit en op de vraag of kinderen thuis daadwerkelijk les krijgen.

Ongeveer 0,04 procent van het aantal leerlingen in Nederland volgt onderwijs aan een particuliere school, zoals internationale scholen en particuliere scholen voor 'gewone' kinderen.

Het betreft scholen die niet door de overheid worden bekostigd. Ongeveer 170 van die leerlingen krijgen thuis les.

Toestemming

Ouders die vanwege hun godsdienst of levensovertuiging bezwaar hebben tegen het bestaande onderwijs kunnen toestemming vragen hun kind thuis te laten onderwijzen. Wel moet een kind eerst naar een gewone school zijn geweest.

Dijksma wil nu weten hoe het met het thuisonderwijs is gesteld.