DEN HAAG - PvdA-leider Bos noemt het regeerakkoord van CDA, VVD en D66 "meedogenloos en zonder compassie" voor mensen die het wat minder breed hebben. Het motto 'meedoen, meer werk, minder regels' is volgens hem "een mooie titel voor een slecht boek". Dat zei Bos dinsdag in een Tweede-Kamerdebat over het regeerakkoord.

Volgens Bos moeten mensen vooral inleveren voor een lager financieel tekort. "Daar krijgen we gratis een slechtere economie en banenverlies bij", sneerde Bos, die vindt dat de informateurs Hoekstra en Korthals Altes de gevolgen van het regeerakkoord te positief afschilderen. "Het komende kabinet vraagt heel wat, zonder dat duidelijk is waarom."

Hoofdpijnenakkoord

Volgens Bos is er daarom een "hoofdpijnenakkoord" in plaats van een "hoofdlijnenakkoord". Hij is wel positief over de bestuurlijke vernieuwing, het extra geld voor onderwijs en jeugdzorg en het verdwijnen van het taboe op de hypotheekrenteaftrek.

Halsema

GroenLinks-leider Halsema is droef gestemd door het regeerakkoord. "De maatregelen op sociaal terrein zijn vergaand en hardvochtig", vindt zij. Halsema repte in een Tweede-Kamerdebat van "armoedig boekhoudersakkoord" dat volgens haar vooral zwakkere groepen treft.

Herben

LPF-leider Herben vindt dat de nieuwe coalitiepartij D66 bij de kabinetsformatie niets heeft bereikt wat zijn partij niet ook zou hebben bereikt of zelfs vorig jaar al voor elkaar heeft gekregen.

Tijdens het debat dinsdag in de Tweede Kamer over het regeerakkoord betoogde Herben dat de kleinste coalitiepartij zich door CDA en VVD heeft laten blij maken met "symbolische overwinningen", zoals een districtenstelsel, een door de burger gekozen burgemeester en extra geld voor onderwijs. "Die gekozen burgemeester stond al in het strategisch akkoord van vorig jaar en er moet nog maar blijken wat er voor het onderwijs in het vat zit", zei Herben.

De LPF-voorman toonde zich sarcastisch over het nieuwe ministerschap van Deregulering, dat D66'er De Graaf op zich zal nemen. "Een overbodige minister. Zelfs als die Koninkrijkrelaties en rampenbestrijding erbij krijgt, blijft het een baan voor slechts halve dagen."

Kritisch is de LPF vooral over de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het fonds waarin het Kwartje van Kok verdwijnt, omdat zij vindt dat de overheid hiermee tegen bestaande afspraken ingaat.

Herben concludeerde dat in het regeerakkoord vooral "de hand van de VVD" is te zien en niet die van D66. Meedoen was belangrijker dan winnen voor D66, sneerde de LPF'er dan ook.

Marijnissen

Het toekomstige kabinet van CDA, VVD en D66 laat alle solidariteit met de zwakkeren in de samenleving los. Door de plannen met de sociale zekerheid en de zorg zal zich een sociale ramp voltrekken. Dat betoogde SP-leider Marijnissen dinsdag in het debat over het regeerakkoord met de informateurs Hoekstra en Korthals Altes.

Armoe troef

"Het is armoe troef met dit kabinet als het gaat om een visie op een sociaal, veilig en schoon Nederland. Waar en met wie we maar kunnen, zullen we verzet organiseren. De mensen in dit land verdienen beter", aldus Marijnissen. "Visie wordt met de f van financiën geschreven. Rentmeester Balkenende is rekenmeester geworden. Het begrotingsbeleid is het enige dat hem echt interesseert."

Volgens Marijnissen is het CDA verworden tot "een rechtse partij, die snoeihard beleid wil voeren" en is de ingetreden recessie gebruikt om "het asociale wensenlijstje" van de VVD in te willigen. Marijnissen constateerde dat alle mensen die zich niet zelf kunnen redden de komende jaren "pech" hebben.