DEN HAAG - Sloopbedrijven houden zich slecht aan de strenge regels voor het verwijderen van asbest. Toezichthouders lijken niet in staat de regels goed te handhaven.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over samenwerking tussen verschillende instanties op de werkvloer. Bij het toezicht op asbestsanering zijn onder meer de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie en de provincies betrokken, maar ze stemmen hun werk niet op elkaar af en vertellen elkaar niet waar ze mee bezig zijn.

Gemeenten laten asbestverwijdering te veel links liggen, waardoor ook zij te weinig samenwerken. Transport van asbest naar de stortplaats blijkt lastig te controleren. Jaarlijks gaan vierhonderd tot zevenhonderd mensen dood door asbest.

Controleren

George Deken, voorzitter van de Vereniging van Sloopaannemers, onderschrijft dat gemeenten wel wat beter zouden kunnen controleren.

Maar dat zou vooral nodig zijn bij een kleine groep asbestverwijderaars. Volgens hem wordt er in de georganiseerde branche vooral op het gebied van asbestverwijdering goed en secuur gewerkt.

Ingrijpen

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) schrijft in een reactie dat de VROM-Inspectie de gemeenten op de huid zal zitten en gaat ingrijpen als deze het erbij laten zitten. Verder kondigt ze een onderzoek aan naar de naleving van asbestregels.

Asbest in schoolgebouwen heeft de afgelopen jaren zeker tien slachtoffers geëist, bleek donderdag uit onderzoek van het radioprogramma De Ochtenden.

Vaak gaat het om conciërges en klussende leerkrachten, die onderhoudswerk hebben verricht in gebouwen en zo met het kankerverwekkende asbest in aanraking zijn gekomen.

Touwtjes in handen

De overheid zou er volgens de Algemene Rekenkamer voor moeten zorgen dat één organisatie de touwtjes in handen heeft bij de verwijdering van asbest en daar ook geld voor moeten geven.

Dit geldt ook voor de aanpak van kindermishandeling, een van de andere voorbeelden die de Rekenkamer onder de loep nam. Hoewel de samenwerking daar beter verloopt, blijft een goede signalering moeilijk en duurt het te lang voor er passende hulp komt.