AMSTERDAM - De Amsterdamse roemruchte seksclub Yab Yum moet definitief de deuren sluiten. Dat heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente besloten, zo bleek donderdag.

Yab Yum sloot 4 januari op last van de rechter de deuren, omdat de seksclub zich mogelijk schuldig zou maken aan criminele activiteiten. Amsterdam had eerder de vergunning van het luxe bordeel ingetrokken na een advies daartoe van het bureau Bibob.

Dat controleert of ondernemers licenties misbruiken voor malafide praktijken.

Hells Angels

Tijdens het kort geding dat aan de sluiting voorafging, betoogden juristen van de gemeente dat Yab Yum feitelijk in handen is van de Hells Angels en dat eigenaar Hennie Vittali niet meer dan hun zetbaas is.

De motorclub zou de zaak in 1999 hebben overgenomen door middel van afpersing en bedreiging.

Strafbare feiten

Volgens de gemeente bevestigt de commissie met haar uitspraak dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen van Yab Yum zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

De commissie is van oordeel dat alles erop wijst dat de overname van de seksclub destijds niet zakelijk is verlopen en heeft geconstateerd dat het bordeel in werkelijkheid door iemand anders wordt gerund dan de aanvrager van de vergunningen.

Beroep

De advocaat van de seksclub, Klaus Vink, liet donderdag weten beroep tegen het advies aan te zullen tekenen bij de rechtbank. "Wij vertrouwen meer op de rechtbank, want wij hebben twijfels bij de uitspraak van deze bezwaarschriftencommissie.''

Vink liet eerder al weten dat hij vindt dat de juristen van de gemeente hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden door de hele gang van zaken met betrekking tot de Hells Angels tijdens het kort geding uit de doeken te doen.

Hij wil de gemeente dan ook aansprakelijk stellen voor de misgelopen inkomsten en de reputatieschade die de club heeft geleden.