DEN HAAG - Jongeren uit Europese en andere landen die in Nederland zijn, vervallen meer dan gemiddeld in crimineel gedrag. Dat komt door een aantal risicovolle omstandigheden en situaties waarin zij verkeren. Om criminaliteit tegen te gaan zijn preventieve maatregelen nodig van overheden en maatschappelijke organisaties.

Dat bepleiten onderzoekers van het onderzoeksbureau WODC van het ministerie van Justitie. Zij brachten in kaart in hoeverre deze jongeren als verdachten zijn geregistreerd en wat de mogelijke achtergronden zijn van hun probleemgedrag.

In absolute aantallen zijn er betrekkelijk weinig nieuwe etnische jongeren die crimineel zijn. Want van alle 53.000 geregistreerde verdachten in het jaar 2000 in de leeftijd van 12 tot 24 jaar, komt een zevende deel uit deze andere landen.

Binnen hun groep is het percentage verdachten echter twee tot vijf keer zo hoog als gemiddeld. In de totale groep jongeren is 2,2 procent een verdachte maar dat loopt onderen jongeren uit de voormalige Sovjet-Unie op tot ruim 10 procent, aldus de cijers van het WODC.

Russische jongeren

Daarmee zijn de Russische jongeren van allemaal relatief het vaakst verdacht van een strafbaar feit. Zij plegen, net als de Joegoslavische jongeren, relatief vaker een vermogensdelict zonder geweld. Bij de andere etnische groepen, uit de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Angola, Somalië, Soedan, Ethiopië en Eritrea, Iran en Irak speelt geweld wel vaker een rol. Franse, Belgische en Duitse jongeren pleegt vaker een drugsdelict.

Niet verrassend

De onderzoekers vinden de oververtegenwoordiging van de etnische nieuwkomers in de criminaliteit niet verrassend. Zij wijzen op algemene risicofactoren zoals werkloosheid, laag inkomen en geen sociaal netwerk. Als extra risico's gelden hun vluchtgeschiedenis, knelpunten in het opvangbeleid en grote cultuurverschillen.

Het WODC denkt dat preventie nodig is met maatregelen die liggen op het terrein van het gezin, de onderwijsopvang, het vreemdelingenbeleid en de psychosociale hulpverlening. Ook wijzen ze op het toekomstperspectief van jongeren. Vaak is lange tijd niet duidelijk of ze in Nederland mogen blijven. Toch is het nodig toch de problemen aan te pakken, ook al is nog niet duidelijk of ze mogen blijven.