NEW YORK - De Verenigde Staten hebben maandagavond in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een aangepaste resolutie gepresenteerd over het beëindigen van de sancties tegen Irak. De Amerikaanse VN-ambassadeur Negroponte zei tegen de BBC dat Washington de resolutie woensdag in stemming wil brengen.

De VN-ambassadeur wees erop dat het om een derde versie gaat en dat deze niet meer wordt aangepast. De resolutie voorziet onder meer in het opheffen van het embargo op de export van olie uit Irak. De oorspronkelijke versie van de resolutie werd anderhalve week geleden aan de leden van de Veiligheidsraad voorgelegd.

Olie-industrie

De reacties op die eerste tekst waren lauw. Vooral op het voorstel om de controle op de olie-industrie tijdelijk aan de Amerikanen en Britten over te laten was veel kritiek. Negroponte zei dat in de aangepaste versie rekening met die bezwaren is gehouden. De resolutie voorziet echter niet in een snelle terugkeer van de wapeninspecteurs.

Rusland en Frankrijk

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Igor Ivanov noemde de aangepaste resolutie een verbetering. De Franse president Chirac pleitte echter voor meer aanpassingen. Chirac wil onder meer een grotere rol van de VN in Irak.

Daarmee wordt rekening gehouden door de "speciale vertegenwoordiger" van de VN in Irak een "onafhankelijk gezag" te geven. Ook wordt bepaald dat er een eind komt aan het gezag van de Amerikaans-Britse bezettingsmacht zodra er een internationaal erkende Iraakse regering is. In het oorspronkelijke ontwerp eisten de VS een mandaat van twaalf maanden voor hun bezettingstroepen dat automatisch zou worden verlengd tenzij de Veiligheidsraad tegen stemt.

Ook komt er een mogelijkheid rechtszaken aan te spannen tegen het interim-gezag in Bagdad. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan bezwaren van Frankrijk en Spanje die vrezen voor rampen met tankers met Iraakse olie die langs hun kust zullen varen.