WASSENAAR - Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken en zijn Turkse ambtgenoot Ali Babacan ondertekenen woensdag in Wassenaar een overeenkomst om de betrekkingen tussen beide landen te verstevigen.

Dezelfde dag vertrekt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken voor een tweedaags bezoek aan Turkije, dat in het teken staat van een nauwere economische samenwerking.

Belangrijke onderwerpen van gesprek tussen de Nederlandse en Turkse bewindslieden zijn behalve de toetreding tot de Europese Unie, de rol van Turkije als doorvoerland van energie naar Europa, en de handelsbetrekkingen.

Koers

Nederland is blij met de pro-Europese koers van het Turkse kabinet en de hervormingen die de regering heeft aangekondigd.

"Het vooruitzicht van toetreding tot de Europese Unie is een belangrijke stimulans voor noodzakelijke hervormingen in Turkije op terreinen als democratisering, rechtszekerheid en mensenrechten", aldus Verhagen woensdag in zijn toespraak.

Eisen

Nederland zal zijn toezeggingen over toetreding van Turkije nakomen als het land zal voldoen aan alle eisen die daaraan zijn verbonden, de zogeheten Kopenhagen-criteria.

Volgens Verhagen ligt de sleutel tot de Europese Unie dan ook in Turkse handen. Hij zei te hopen dat in Turkije de positieve trend van de laatste maanden zal aanhouden.

Brug

Volgens Verhagen kan Turkije een brug slaan tussen Europa en islamitische landen in het Midden Oosten en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de stabiliteit in de regio. "Turkije laat zien dat islam en democratie naast elkaar kunnen bestaan." aldus de CDA-bewindsman.

Turkije kan ook een belangrijke schakel zijn in de energievoorziening van Europa. Verhagen noemde het Nabucco-project, een toekomstige pijplijn die Europa moet voorzien van gas uit de Kaspische Zee.