DEN HAAG - De voorlichting aan patiënten die meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek moet beter. Artsen zouden beter moeten worden opgeleid om de gesprekken waarin ze toestemming vragen, beter te voeren.

Dat antwoordde staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) dinsdag in de Tweede Kamer op vragen over onderzoek waaruit blijkt dat proefpersonen vaak geen idee hebben wat hen boven het hoofd hangt. Van de proefpersonen weet 40 tot 80 procent niet dat de behandeling experimenteel is en niet direct gericht op hun situatie.

Navraag

Bussemaker deelde zorgen van de Tweede Kamer over de misverstanden onder mogelijke proefpersonen. Naast meer aandacht in de opleiding van artsen, zouden patiënten bij speciale verpleegkundigen vaker navraag kunnen doen over het onderzoek waaraan ze misschien gaan meedoen.

Suggesties uit de Kamer om een onafhankelijk persoon die de patiënten informeert (PvdA) en een onderzoek naar lopende experimenten (PVV) wees de staatssecretaris van de hand. Een buitenstaander zou te weinig van het onderzoek af weten.

Alle onderzoeken onder de loep nemen is ondoenlijk, vond ze. Wel stelde Bussemaker dat een onderzoek kan worden gestaakt, als mocht blijken dat de informatie bij het vragen van toestemming te wensen over liet.