DEN HAAG - De Hoge Raad heeft dinsdag de cassatie van het dagblad De Telegraaf tegen een inbeslagname van AIVD-stukken verworpen. Het gaat om stukken met staatsgeheime gegevens over criminele netwerken die de krant in handen had gekregen.

De Telegraaf publiceerde in 2006 een aantal artikelen waaruit bleek dat de stukken in het criminele circuit circuleerden. Justitie nam destijds de stukken bij De Telegraaf in beslag.

Omdat de krant bang was dat de stukken door vingerafdrukonderzoek zouden kunnen leiden tot de bron, heeft zij geprobeerd de documenten terug te krijgen en zich over de inbeslagname beklaagd bij de rechtbank. Deze verklaarde het beklag ongegrond. Met de beslissing van de Hoge Raad is die uitspraak onherroepelijk geworden.

Operationeel

Volgens de Hoge Raad is bescherming van journalistieke bronnen een essentieel element van het recht op vrije nieuwsgaring door de pers. In deze zaak ging het echter om dermate gevoelige stukken dat dat belang moest wijken. Het betrof documenten waarin staatsgeheime informatie stond over operationeel onderzoek van inlichtingendienst AIVD naar de mogelijke verwevenheid van onderwereld en bovenwereld.

'Topcrimineel' Mink K. speelde een hoofdrol in de stukken. Publicatie ervan kan de nationale veiligheid en de veiligheid van 'derden' op het spel zetten, aldus de Hoge Raad. De informatie is van belang voor de bescherming van de democratische rechtsorde.

Gijzeling

De affaire deed destijds vooral veel stof opwaaien toen de twee betrokken verslaggevers van De Telegraaf op last van de rechter-commissaris enige dagen in gijzeling werden genomen. Het tweetal weigerde destijds consequent zijn bronnen prijs te geven.

De verslaggevers moesten getuigen in de strafzaak tegen onder anderen ex-BVD'er Paul H., die werd verdacht van het lekken van de AIVD-dossiers. De zaak werd vorig jaar voor onbepaalde tijd opgeschort.