ALGIERS/BERLIJN/SALZBURG - Verwarring heerstemaandag over het lot van vijftien gegijzelde Europese toeristen,nadat het Algerijnse leger berichten had ontkend dat ze warenbevrijd. In het zuiden van het Noord-Afrikaanse land wordt de-jarige Nederlander Arjen Hilbers vastgehouden samen met nog tienDuitsers en vier Zwitsers.

De media berichtten de hele dag over de vermeende vrijlating vande gegijzelden. Bronnen binnen het Algerijnse leger en diplomatenin de hoofdstad Algiers bevestigden de bevrijdingsactie. Vorigeweek werd al een eerste groep van zeventien Europese toeristenontzet door een speciale eenheid van de Algerijnse strijdkrachten.

Nauwe samenwerking

De Duitse bondskanselier Schröder weigerde in te gaan op despeculaties. Hij wilde alleen kwijt dat zeer nauw wordtsamengewerkt met de Algerijnse autoriteiten. Ook derespectievelijke regeringen in Bern en Den Haag weigerden op dezaak in te gaan. Pas aan het eind van de middag kwam het Algerijnseleger met een mededeling.

In een verklaring ontkende de generale staf de bevrijding van degijzelaars. "De berichten die maandag werden verspreid doorbuitenlandse media dat vijftien ontvoerde toeristen zijn bevrijd,zijn niet waar. De strijdkrachten doen nog steeds alles om deontvoerden te bevrijden", zo stelde de legerleiding in deverklaring.

De vijftien toeristen worden naar verluid vastgehouden in dezuidoostelijke bergregio van Tamelrik op zo'n 150 kilometer van dewoestijnstad Illizi nabij de grens met Libië. In het bijzonderontoegankelijk gebied zijn veel grotten en holen. De toeristen zijnvermoedelijk in handen van een cel van de radicale islamitischeSalafistische Groep voor Prediking en Strijd (GSPC).

Het gijzeldrama in de Sahara begon drie maanden geleden. De 32toeristen verdwenen in februari en maart in een afgelegen regio vanAlgerije beroemd om zijn graven uit de antieke tijd. Zij reisden inverschillende groepen met terreinwagens. Lang was onduidelijk water met de toeristen was gebeurd. Tot vorige week een deel van henvrijkwam.

Zeer menselijk

Toen bevrijdde het Algerijnse leger tien Oostenrijkers, zesDuitsers en een Zweed die werden vastgehouden in de streek vanAmguid, ongeveer 1200 kilometer zuidelijk van Algiers. Een aantalOostenrijkse gijzelaars sprak maandag tegen dat zij slecht warenbehandeld door hun ontvoerders. "Onze behandeling door deontvoerders was zeer menselijk", zei ex-ontvoerde Harald Galler(40) op een persconferentie in Salzburg.

Een andere gijzelaar, de zestigjarige Ingo Bleckmann, zei dat degekidnapte toeristen en de ontvoerders "haast bevriend warengeraakt". Een geheel ander beeld had de bevrijde reisleiderGerhard Wintersteller: "De enige taal die onze ontvoerdersspraken, was die van hun geweerkolven." De Oostenrijkersontkenden dat ze waren gebruikt als menselijk schild toen het legerbegon met de bevrijdingsactie.

De GSPC zou banden onderhouden met al-Qaeda, het netwerk vanOsama bin Laden. De beweging wordt geleid door Hassan Hattab envecht samen met de Gewapende Islamitische Beweging (GIA) tegen hetregime in Algiers. Zij willen het land omvormen tot eenislamitische staat. De burgeroorlog in Algerije heeft al meer danhonderduizend mensen het leven gekost.