TEL AVIV/GAZA - Een zelfmoordaanslag in deNoord-Israëlische plaats Afula heeft maandag drie levens geëist.Een Palestijnse vrouw blies zichzelf op bij de ingang van eenwinkelcentrum en doodde daarbij twee mensen en verwondde er 48. Hetwas de vijfde zelfmoordaanslag in drie dagen van Palestijnsemilitanten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëistdoor zowel Hamas als Islamitische Jihad.

De aanslag is vermoedelijk gepleegd door de 19-jarige ShadiNabaheen (19) uit de Gazastrook. Ze werd bij de ingang van hetwinkelcentrum in Afula door een veiligheidsagente tegengehouden enblies zichzelf op. De agente die haar staande hield, is onder dedoden, zo hebben Israëlische media bericht. Het aantal slachtofferswas mogelijk hoger geweest indien ze toegang tot het centrum hadgekregen.

Eerder op maandag bracht een Palestijnse op een fiets eenspringlading tot ontploffing toen hij in de Gazastrook naast eenjeep van de Israëlische bezettingsmacht reed. De dader kwam om endrie Israëlische militairen raakten lichtgewond. Elders in destrook van Gaza schoten Israëlische soldaten maandag eendertienjarige jongen dood. Zondag kwamen bij een aanslag inJeruzalem zeven Israëli's om.

Georkestreerde campagne

In totaal zijn er al zes Palestijnse zelfmoordaanslagen geweestsinds Mahmoud Abbas tot premier werd benoemd. In de zes maandendaarvoor hadden vijf zelfmoordaanslagen plaats. Het duidt mogelijkop een georkestreerde campagne van de Palestijnse militantegroeperingen om de hervormingsgezinde agenda van premier Abbas teondermijnen en vooral zijn plannen om "het terreur" tebestrijden.

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Nabil Shaath zeieerder op de dag in de Egyptische hoofdstad Cairo een akkoord tewillen bereiken met de radicale Palestijnse groeperingen. Alleaanvallen op Israël moeten voor een jaar worden gestopt om deroutekaart naar vrede een kans te geven, zei Shaath. Volgens hemzal het bestand duidelijk maken hoe serieus Israël is met het tenuitvoer brengen van de routekaart naar vrede.

Het Witte Huis heeft de laatste aanslag veroordeeld, maarpresident Bush houdt vertrouwen in het vredesproces. "Ik heb ervertrouwen in dat we vooruitgang kunnen boeken bij hetvredesproces. De routekaart geldt nog steeds. We zijn nog steeds opweg naar vrede. Het wordt een weg vol kuilen en ik ga er niet vanafvoor we onze visie hebben bereikt", aldus Bush.