DEN HAAG - Voor het eerst sinds de vorige algemene verkiezingen lijken CDA en PvdA zich te herstellen in de peilingen. In de enquête van Maurice de Hond krijgen de twee regeringspartijen ieder twee zetels meer dan vorige week.

CDA komt uit op 31 zetels en de PvdA kan rekenen op 24 zetels als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Deze uitslag betekent nog steeds een fors verlies ten opzichte van de huidige verhoudingen. Op dit moment bezetten de partijen respectievelijk 41 en 33 zetels in de Tweede Kamer.

Ook D66 doet het goed in de peiling. De partij komt uit op tien zetels, meer dan drie keer zo veel als het huidige aantal van drie in de Kamer.

Zetels

De winst van de centrumpartijen CDA, PvdA en D66 gaat ten koste van SP, Rita Verdonk, PVV en GroenLinks. Zij krijgen respectievelijk achttien, zestien, veertien en negen zetels.

Verdonk verliest daarmee twee zetels in vergelijking met vorige week, de andere partijen dalen één zetel. Vorige week scoorden deze vier partijen op de linkse en rechtse flanken samen twee zetels meer dan PvdA, CDA en D66. Deze week zijn dat er acht minder.

Verder blijven VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP stabiel in de peiling op respectievelijk zeventien, zeven, twee en nog eens twee zetels.

Kerncentrales

De Hond heeft mensen verder bevraagd over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het onderwerp blijft Nederland verdelen. Van de ondervraagden vindt 45 procent dat er in Nederland een nieuwe kerncentrale gebouwd kan worden.

In 2003 was dat iets minder, namelijk 42 procent. Het percentage mensen zonder een mening is gelijk gebleven op 15 procent.