AMSTERDAM - Van alle vrouwen op de tippelzone in Amsterdam is 94 procent moeder. Van hen isde helft jonger dan 24 jaar. Een kwart is tussen de 24 en 30 jaar. Dat schrijftDe Telegraaf naar aanleiding van uitspraken van Heleen Driessen van destichting HVO-Querido. Zij is namens de stichting begeleidster van detippelaarsters.

Zij benaderde voor haar onderzoek 160 prostituees, van wie 124 de vragenlijstinvulden. Met name vrouwen uit Midden- en Oost-Europa werden ondervraagd, omdatzij sterk zijn vertegenwoordigd op de zone. Elf procent van de ondervraagdenzegt tot prostitutie te zijn gedwongen, negentien procent wist van tevoren nietdat ze in het vak terecht zouden komen.