DEN HAAG - De Tweede Kamer wil een hoorzitting over de werkwijze van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Onderzoek van oud-informateur Rein Jan Hoekstra maakte donderdag duidelijk dat er meer aandacht en geld in de VWA moet worden gestoken zodat de dienst beter kan toezien op het dierenwelzijn tijdens veetransporten.

Misstanden die begin vorig jaar in een intern VWA-rapport werden gesignaleerd, zijn herkenbaar, zo stelde Rein Jan Hoekstra na ruim een maand onderzoek in een advies aan minister Gerda Verburg (Landbouw).

Dierenartsen die de veetransporten controleren zouden onder druk worden gezet om een oogje dicht te knijpen en overtreders worden zelden aangepakt.

Controleteams

Verburg vindt dat het nog steeds over incidenten gaat. Ze kondigt een hele reeks maatregelen aan om de boosdoeners, cowboys, te pakken. Zo gaan er meer controleteams op pad. Het aantal zogeheten vliegende brigades, bestaande uit personeel van VWA en de Algemene Inspectie Dienst, gaat omhoog van vier naar acht.

Vervoerders die in de fout gaan, kunnen bovendien een bestuurlijke boete tegemoet zien. Ook moeten er meer dierenartsen specifiek voor deze keuringen worden opgeleid.

Aanbevelingen

In de Kamer wordt de koers van Verburg kritisch gevolgd. VVD en SP vinden het redelijk korte onderzoek van Hoekstra "amateuristisch". "Hoekstra geeft aan dat het beeld uit het interne VWA-rapport klopt, doet wat vage aanbevelingen en nu ligt de bal weer bij het ministerie. Dat is toch weer de keurmeester die het eigen vlees keurt", aldus Krista van Velzen (SP).

VVD, PvdD, GroenLinks en SP hebben er bovendien behoefte aan om werknemers te spreken. "Hoekstra heeft niemand van de werkvloer gesproken en hij heeft geen contact gehad met klokkenluiders die misstanden meldden; de Tweede Kamer heeft daar wel behoefte aan."

Rapport

Verburg had het in 2007 herhaaldelijk met de Kamer aan de stok over misstanden tijdens diertransporten. Vragen over de rol van de VWA pareerde de minister door te zeggen dat zij geen reden had aan te nemen dat er problemen waren bij deze dienst. Al die tijd lag dus wel dat voorlopige, interne rapport van de VWA ergens in een la.

"Ik heb de Kamer steeds naar beste weten geïnformeerd", aldus Verburg donderdag. Wat haar betreft is dit de eerste en meteen laatste keer dat er ophef ontstaat over een rapport dat ze als minister niet hoefde te kennen, maar waarvan ze de inhoud wel graag had willen weten.

Kritisch

Net als Kamerleden toont ook Dier en Recht, de organisatie die het interne VWA-rapport na een jaar naar buiten bracht, zich kritisch. Hoekstra bagatelliseert het VWA-rapport, aldus Hans Baaij. "Eigenlijk is dit een verhullend antwoord op de verkeerde vragen van de minister." Hij wijst erop dat "noch mensen van de werkvloer, noch Varkens in Nood/Dier en Recht zijn benaderd, laat staan gehoord."

Landbouworganisatie LTO ziet in het rapport van Hoekstra wel 'waardevolle aanbevelingen'. LTO wil betere afspraken maken over het veevervoer. "Het is ook in het belang van onze veehouders dat de dieren netjes worden vervoerd", aldus LTO-voorzitter Albert Jan Maat. Hij roept veehouders op alleen in zee te gaan met gecertificeerde transporteurs.

Regels

De Samenwerkende Veetransporteurs (Saveetra) ondersteunen de koers van Verburg. "Handelaren, beroepstransporteurs en veehouders moeten zich aan strenge regels houden. We veroordelen diegenen die deze regels overtreden. Dierenwelzijn is een topprioriteit voor de beroepsvervoerders van dieren, wat ook vastgelegd is in het kwaliteitskeurmerk veewaardig vervoer."