AMSTERDAM - De Lijst Pim Fortuyn (LPF) wil dat gedetineerden voortaan de volledige strafuitzitten die hen door de rechter is opgelegd. Tweede Kamerlid Joost Eerdmansgaat een wetsvoorstel indienen om de zogenoemde Vervroegde Invrijheidsstelling(VI) uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Bekijk video

Het systeem van Vervroegde Invrijheidsstelling werkt nu automatisch. Zondertussenkomst van de rechter, het Openbaar Ministerie (OM) ofgevangenisautoriteiten wordt een gedetineerde standaard vrijgelaten zodratweederde van zijn straf erop zit. "Dit zijn dus schijnstraffen", zegt Eerdmanstegenover Novum Nieuws.

Bij straffen van minder dan zes maanden wordt geen VervroegdeInvrijheidsstelling verleend. Bij een straf met een duur van zes tot twaalfmaanden wordt na een halfjaar VI verleend of wordt eenderde van de straftijdkwijtgescholden.

Volgens Eerdmans worden door deze regeling op jaarbasis 3.500 jaren straf nietuitgezeten. "De Vervroegde Invrijheidsstelling is een blokkade in eerlijkstrafrecht", zegt Eerdmans. "De burger moet weten dat opgelegde straffenvolledig worden uitgezeten. Zo weet de burger dat ze beschermd wordt tegencriminelen. En het is voor een crimineel ook goed te weten waar hij aan toe is.Wellicht dat er zelfs een preventieve werking uitgaat van mijn voorstel."

Het LPF-wetsvoorstel, dat de komende weken zal worden ingediend, staat haaks ophet beleid van demissionair minister Piet Hein Donner van Justitie. Donnervindt dat criminelen, onder voorwaarden, slechts de helft van hun straf hoevenuit te zitten. "Dat heeft allemaal te maken met het cellentekort en niets metde rechtszekerheid van de burger én de crimineel", meent Eerdmans. "Wellichtdat het nu tijd is voor twee of meer gevangenen op één cel."

Diverse reclasseringsdeskundigen vrezen dat het afschaffen van de VervroegdeInvrijheidsstelling het resocialisatieproces van gevangen in gevaar brengt. Metandere woorden: het wordt moeilijker voor ze om terug te keren in demaatschappij.

Parkeerboetes

Eerdmans bestrijdt dat: "Dat heeft helemaal niets te maken meteerder of later vrijkomen. Resocialisatie van gedetineerden is essentieel. Maardat laat niet onverlet dat het een gotspe is dat er in dit land straffen wordenopgelegd waar van tevoren al duidelijk van is dat ze niet worden uitgezeten.Wanneer ik een parkeerboete krijg moet ik die ook volledig betalen. Het lijktmij niet de bedoeling dat we nu en masse onze parkeerboetes voor tweederde gaanbetalen. Maar het resocialisatieproces gaat natuurlijk gewoon door. Dat is voormij absoluut geen discussie."

Eerdmans kan zich in zijn pleidooi gesterkt voelen door de uitspraak in de zaakVolkert van der Graaf. De voormalige milieuactivist werd op 15 aprilveroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Pim Fortuyn. Na aftrek vanvoorarrest zal Van der Graaf al in 2014 op vrije voeten komen. Dit leidde totverontwaardiging onder delen van de Nederlandse bevolking. Het OM hadlevenslang geëist. Beide partijen gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.