DEN HAAG - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft alle Tweede Kamerleden opgeroepen de komende tijd aan te geven waar ze zijn.

In verband met de aanstaande anti-Koranfilm van PVV-leider Geert Wilders vindt de organisatie het handig op de hoogte te zijn van hun publieke en mediaoptredens buiten het Binnenhof.

Politie

De NCTb geeft de informatie door aan het politiekorps in de regio waar het optreden plaatsvindt. De politie bepaalt vervolgens welke maatregelen getroffen moeten worden.

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie), die verantwoordelijk is voor de NCTb, benadrukte donderdag na de ministerraad dat de politici niet verplicht zijn hun agenda te delen met de overheidsdienst.

Voorbereiding

"We moeten het niet te zwaar maken", zei de bewindsman. Het gaat er volgens hem om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, mocht zich een gebeurtenis voordoen die tot verhoogde dreiging leidt.

"We houden er rekening mee dat er onrust kan zijn als de film uitkomt", zei Hirsch Ballin.

Balkenende

Premier Jan Peter Balkenende vindt het verstandig dat de NCTb de risico's in kaart brengt. "Het is in het belang van de mensen zelf. Hoe het zit met publieke optredens, kan relevant zijn", zei hij.

Verzoek

De NCTb heeft het verzoek gedaan in een brief aan de beveiligingsafdelingen van de ministeries en de Tweede Kamer. Het is niet voor het eerst dat de terreurbestrijder politici vraagt informatie te geven over openbare optredens.

Zo'n verzoek deed de NCTb eerder, in de periode rond de jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer, toen de kandidaten op campagne gingen. Toen werd het ook nodig gevonden te weten waar parlementariërs en bewindslieden zich bevonden.

Ingelast overleg

In een ingelast overleg van het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, heeft Kamervoorzitter Gerdi Verbeet donderdag de kwestie besproken. Volgens haar kennen de Kamerleden de maatregel en reageren ze "pragmatisch" op het verzoek.

"De NCTb is leidend als het om veiligheid gaat." Wel wordt betreurd dat de maatregel in de publiciteit is gekomen. "Het zou mij een lief ding waard zijn geweest als dat niet was gebeurd", aldus Verbeet.

VVD

De VVD heeft om meer uitleg van NCTb-voorman Tjibbe Joustra gevraagd over de achtergronden van het verzoek. Hij heeft toegezegd die te geven. Een aantal VVD'ers vindt de maatregel wat overdreven. De fractieleiding laat Kamerleden vrij of ze ingaan op het verzoek.

De ministerraad heeft donderdag kort gesproken over de film van Wilders. De bewindslieden stemden organisatorische zaken af. De premier heeft nog niet persoonlijk met Wilders over de film gesproken.