ROTTERDAM - Het speciaal ingelaste congres van D66 heeftzondag met overweldigende meerderheid ingestemd met deelname van departij aan een kabinet met het CDA en de VVD. Van de ongeveer 1700aanwezige leden stemden slechts enkele tientallen tegen.

Al bij het begin van het congres in De Doelen in Rotterdam kreegeen pleidooi van fractieleider Dittrich voor regeringsdeelnameredelijk veel bijval. De leden die vlak voor de stemming overregeringsdeelname het woord vroegen, gaven veelal aan door Dittrichen de fractie overtuigd te zijn dat de speerpunten (onderwijs enbestuurlijke vernieuwing) van D66 goed in het regeerakkoordgeregeld zijn.

Bedonderd

Dittrich beloofde het congres "direct aangifte te doen als eenvan de kroonjuwelen wordt gestolen", zoals een van de leden hadgevraagd. "Als wij echt bedonderd worden, zal er niet meer gelijmdworden", aldus Dittrich. Nadat het tweede paarse kabinet viel overhet door D66 gewilde referendum, maakte dat kabinet wel eendoorstart. Dat was geen electoraal succes voor de democraten.

De D66-leden stemden uiteindelijk voor regeringsdeelname dooreen ellenlange motie van het landelijk bestuur aan te nemen. Daarinstaat dat de leden betreuren dat allerlei D66-punten niet geregeldzijn, zoals de acceptatieplicht op scholen, een hard verbod opgasboringen in de Waddenzee, sluiting van de kerncentrale inBorssele. Ook spreken de leden hun treurnis uit over deidentificatieplicht en teruggave van een deel van deonroerendzaakbelasting.

Waardering

Daarentegen spreekt de motie waardering uit voor het extra geldvoor onderwijs, 'groene' maatregelen, beperking van dehypotheekrenteaftrek en democratische hervorming.

De partijprominenten Van Boxtel en Terlouw erkenden vlak voor destemming dat het "pijn doet" om sommige maatregelen van hetaanstaande kabinet-Balkenende II te accepteren, maar riepen hetcongres toch op de fractie te steunen, omdat dit voor D66 eenhistorische kans te zijn om de belangrijkste punten te regelen. Eenlid vatte het bondig samen: "Een betere kans om onze speerpuntente verwezenlijken krijgen we waarschijnlijk niet. Als we het nietnu niet doen, kunnen we de partij beter opdoeken."