WASHINGTON - Een van de leiders van het al-Qaedanetwerk heeftvolgens de Amerikaanse autoriteiten geholpen bij de organisatie vande aanslagen in de Saudische hoofdstad Riyad vorige week.

VolgensThe Washington Post van zondag gaat het om Saif Adel, eenEgyptenaar die in Iran zou verblijven. Adel wordt gezien als demilitair leider van al-Qaeda en als de derde in de hiërarchie vande terreurgroep.

Volgens anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen verblijvenook andere hooggeplaatste al-Qaedaleden in Iran. Zo zouden een zoonvan Bin Laden en het "hoofd trainingen" Abu Mohammed Masri in hetislamitische land zijn. In Saudi-Arabië zelf zou al-Qaeda vier totvijf 'cellen' hebben.

De zelfmoordaanslagen in Riyad, gericht tegen westerlingen,eisten 34 levens.