LELYSTAD - Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR heeft kaarten gemaakt die snel en duidelijk een overzicht geven van de gebieden met de grootste risico's op verspreiding van klassieke varkenspest.

Op basis daarvan kan de overheid veel effectiever en gerichter een uitbraak van de ziekte bestrijden.

Bij een uitbraak in een 'laagrisicogebied' kan zo mogelijk worden volstaan met ruiming van het bedrijf waar de zikete is vastgesteld, terwijl bij een uitbraak in een 'hoogrisicogebied' ook direct aan vaccinatie van buurtbedrijven moet worden gedacht.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Hulpmiddel

De kaarten zijn een praktisch hulpmiddel voor het ministerie. De introductie van klassieke varkenspest en de verspreiding tussen verschillende varkenshouderijen leidde in het recente verleden tot verschillende grote uitbraken.

Belangrijke factor bij deze uitbraken was dat er relatief veel buurtbesmettingen van de ene varkenshouderij naar de andere plaatsvonden. Nu zijn in een oogopslag de regionale en landelijke risico's bij de uitbraak van een dierziekte duidelijk.

Regionale aanpak

Hierdoor is bijvoorbeeld een regionale aanpak van de bestrijding mogelijk.

Hoewel de kaarten een belangrijk hulpmiddel bij de preventie en bestrijding van dierziekten zijn, is vroege signalering van een ziekte, volgens het CVI nog belangrijker.