DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders bemoeilijkt het werk van de veiligheidsdiensten door de inhoud van zijn anti-Koranfilm en het moment van publicatie geheim te houden.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) woensdag gezegd in een overleg met de Tweede Kamer over de bestrijding van terrorisme.

Inhoud

Om de risico's goed te kunnen inschatten en de juiste maatregelen te kunnen nemen, zou het volgens de bewindsman beter zijn de inhoud van de film Fitna te kennen en het tijdstip waarop die verschijnt. "Dan zou ons werk minder moeilijk zijn", zei hij.

Hirsch Ballin stelde ook dat de verantwoordelijkheid die al op Wilders rust, groter wordt als hij de regering hiervan niet van tevoren op de hoogte brengt.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) had Wilders eerder al gevraagd de film van tevoren te laten zien om veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.

Garantie

De politicus eiste echter de garantie dat de voorvertoning niet wordt gebruikt om de film te verbieden of het Openbaar Ministerie (OM) te informeren als er een strafbaar feit wordt geconstateerd. Die toezegging kon de minister niet doen.

Hirsch Ballin zei verder dat de onbekende film nog geen concrete dreiging voor de staatsveiligheid vormt. Afhankelijk van de inhoud ervan kan dat veranderen, bijvoorbeeld als de film leidt tot polarisatie tussen bevolkingsgroepen en bedreigingen jegens personen en objecten in binnen- en buitenland.

Zorg

Volgens de minister zijn er geen concrete aanwijzingen voor een mogelijke terroristische aanslag in Nederland. Wel zijn er signalen die "aanleiding geven voor zorg".

PVV-Kamerlid Raymond de Roon maakte tijdens het overleg op aandringen van de VVD een einde aan speculaties dat er helemaal geen film van Wilders is. "Ik kan u verzekeren: de film bestaat", zei De Roon. Hij wilde na afloop niet ingaan op de vraag of hij Fitna zelf al heeft gezien. Wilders zei dinsdag dat hij de film voor 1 april op internet zet. Een exacte datum noemde hij nog niet.