JERUZALEM - Na een serie van drie Palestijnsezelfmoordaanslagen binnen twaalf uur, heeft de Israëlische premierSharon besloten zijn trip naar de VS uit te stellen. De eersteminister zou dinsdag overleg voeren met de Amerikaanse presidentBush over de zogeheten routekaart naar de vrede, een stappenplandat moet uitmonden in een onafhankelijke Palestijnse staat.

Overdat plan sprak Sharon zaterdagavond al zonder resultaat met denieuwe Palestijnse premier Abbas.

Twee zelfmoordaanslagen hadden zondagmorgen kort na elkaarplaats in Jeruzalem. Hierdoor vielen zeker negen doden. Kort voorde ontmoeting tussen Abbas en Sharon pleegde een militantePalestijn een zelfmoordaanslag nabij Hebron. Hij doodde twee joodsekolonisten.

Drukke lijnbus

De ernstigste aanslag zondagochtend had plaats in een drukkelijnbus in Jeruzalem. Een Palestijnse man verkleed als eenorthodoxe jood blies zichzelf op. Er vielen zeven doden en zekertwintig gewonden. In het noorden van de stad was er een tweedePalestijnse zelfmoordaanslag, waardoor alleen de dader stierf.

De Palestijnse minister van Informatie Nabil Amr veroordeelde deaanslagen zondagochtend. Hij riep Israël op terughoudend te zijnbij vergeldingsmaatregelen. Hij onderstreepte dat het Palestijnsebestuur alles in het werk stelt om nieuwe aanslagen te voorkomen.

De aanslagen in Jeruzalem hadden plaats na een vruchteloosoverleg in dezelfde stad zaterdagavond tussen Abbas en Sharon. Hetdrie uur durende beraad, waarbij hoge Israëlische en Palestijnsefunctionarissen aanwezig waren, vond plaats in de woning vanSharon.

Hoog niveau

Het was de eerste keer in bijna twee jaar dat de Palestijnen ende Israëliërs op zo'n hoog niveau met elkaar spraken. Centraal inhet overleg stond de zogenoemde routekaart naar de vrede. Ditstappenplan van de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, deEuropese Unie en Rusland voorziet in de komst van eenonafhankelijke Palestijnse staat in 2005.

De Palestijnen willen datSharon het plan ongewijzigd accepteert. De Israëlische regeringheeft evenwel al aangedrongen op wijzigingen.

Volgens Palestijnse bronnen is het gesprek zonder tastbaarresultaat geëindigd. Sharon zou de Palestijnse eis hebben afgewezenom het vredesplan officieel te aanvaarden. "Dit was een overbodigeontmoeting", aldus een Palestijnse onderhandelaar na afloop.