DEN HAAG - De vijf Waddeneilanden willen de grond op hun eiland die geen natuur is terug. Die wens heeft burgemeester Baukje Galama van Vlieland dinsdag namens de vijf eilanden bij minister Gerda Verburg (LNV) neergelegd.

De grond op de eilanden is grotendeels in handen van onder meer Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Vlieland heeft bijvoorbeeld een bedrijventerreintje. De grond is van Staatsbosbeheer en daar betalen de ondernemers erfpacht aan. Galama wil die grond zelf in bezit krijgen.

Infrastructuur

"Zodat ik het zelf kan verhuren of verpachten en daarmee de infrastructuur op het bedrijventerrein kan onderhouden. Want de infrastructuur op dit terrein moeten we nu uit de toeristenbelasting betalen", aldus Galama.

De discussie over het afdragen van erfpacht kwam in januari op gang toen de Vereniging van Terschellinger Erfpachters (VTE) de noodklok luidde. Staatsbosbeheer wil de erfpacht namelijk honderden procenten verhogen.

Funest

Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat een vastgoedeigenaar van een jaarlijkse erfpachtafdracht van 1400 naar 10.000 euro zou gaan. In de ogen van de eilandbesturen is dat funest voor de eilanden. Slechts mensen met veel geld zouden zulke erfpachtbedragen kunnen betalen.

Gevolg zou zijn dat rijken de huizen op de eilanden kopen en die slechts beperkt zouden gebruiken als tweede huis. Daardoor daalt het aantal permanente bewoners van de eilanden, waardoor bedrijven klanten zouden verliezen. Volgens Galama vindt Verburg dat de erfpachtverhoging "redelijk en billijk" moet zijn.

Gesprek

De minister gaat volgens Galama in gesprek met Staatsbosbeheer om de erfpachtkwestie te bespreken. "Ik ben in ieder geval positiever gestemd dan aan het begin van de dag, we gaan in de goede richting", aldus Galama over het gesprek met Verburg.

Op 26 maart komt de kwestie in de Vaste Kamercommissie aan de orde en op 3 april bespreekt de Kamercommissie de zaak in een algemeen overleg met de minister.