DEN HAAG - Geert Wilders plaatst zijn anti-Koranfilm Fitna voor 1 april op internet. Dat heeft de politicus dinsdag gezegd in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Een exacte datum kon de PVV-leider nog niet noemen.

"Zodra ik het voor elkaar heb, laat ik het u weten", zei Wilders. Hij is momenteel nog bezig de techniek op orde te krijgen. Wilders wil onder meer voorkomen dat de website waarop Fitna verschijnt, bezwijkt onder grote belangstelling. Mogelijk is hij ruim voor april al in staat de film online te zetten.

Onmogelijk

De PVV-politicus heeft de afgelopen weken herhaaldelijk aangegeven dat hij zijn film eind maart zal publiceren. Hij hoopte in eerste instantie een omroep te interesseren voor Fitna. Nadat volledige uitzending op televisie onmogelijk bleek, wilde Wilders zijn film tijdens een persconferentie presenteren en vervolgens op internet plaatsen.

Een week geleden besloot het Tweede Kamerlid echter dat de beveiliging voor een perspresentatie hem te veel geld kost. Hij wil Fitna nu online zetten en vervolgens informeel de pers te woord staan.