VOORBURG - Nederlanders zijn de laatste jaren iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers is gedaald, net als het percentage zware drinkers.

Volgens dinsdag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bewegen steeds meer Nederlanders voldoende en er is geen toename meer van het aandeel volwassenen met matig overgewicht.

Het aantal mensen dat veel te zwaar is (ernstig overgewicht) stijgt nog wel.

In 2007 rookte 31 procent van de Nederlandse mannen. Bij de vrouwen was dat 25 procent. Het CBS constateert dat bij mannen de dalende tendens van vóór 2004 lijkt te worden opgepakt. De laatste drie jaren bleef het percentage rokende vrouwen vrijwel constant.

Het aantal zware rokers neemt zowel bij vrouwen als bij mannen af. Het percentage jongeren (12 tot 24 jaar) dat nooit heeft gerookt is tussen 2001 en 2007 van 58 naar 66 procent gestegen.

Zware drinkers

Bijna 11 procent van de Nederlanders behoorde in 2007 tot de zware drinkers. Zes jaar daarvoor was het nog bijna 14 procent. Het percentage zware drinkers onder mannen is met 18 procent ruim vier keer zo hoog dan onder vrouwen (4 procent). Eén op de vijf Nederlanders drinkt nooit alcohol.

Het percentage Nederlanders dat voldoende beweegt (half uur per dag volgens de norm) was in 2007 weer een fractie hoger dan in 2006. Sinds 2001 is het aandeel mannen en vrouwen dat voldoende beweegt steeds toegenomen van 52 tot 56 procent.

Overgewicht

Bijna 35 procent van de volwassen Nederlanders had in 2007 te maken met matig overgewicht. Tot 2002 nam matig overgewicht jaarlijks toe, maar de laatste jaren blijft het cijfer nagenoeg constant.

In 2007 had ruim 40 procent van de mannen en bijna 30 procent van de vrouwen matig overgewicht. Over een langere periode gezien blijft het aandeel volwassenen Nederlanders dat veel te zwaar is nog steeds stijgen.

In twintig jaar is dat percentage meer dan verdubbeld. Vorig jaar ging ruim 11 procent van de volwassenen onder ernstig overgewicht gebukt. Bij vrouwen komt het vaker voor dan bij mannen: 12 versus 10 procent.