DEN HAAG - De Hoge Raad beslist dinsdag of de zogenoemde Deventer moordzaak wordt heropend. Advocaat-generaal A. Machielse heeft de raad geadviseerd dat niet te doen.

Volgens hem is er geen ernstig vermoeden dat Ernst Louwes onterecht is veroordeeld voor de moord op de vermogende weduwe Jacqueline Wittenberg in Deventer. Dit misdrijf werd in september 1999 gepleegd.

De Hoge Raad beval in juni vorig jaar nog nader onderzoek in deze geruchtmakende zaak. Dat gebeurde nadat de advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, om heropening van de zaak had gevraagd.

Verklaring

Volgens de raad moest worden uitgezocht waarom de verklaring van de beheerder van een begraafplaats tijdens de behandeling van de zaak niet in het strafdossier terecht was gekomen.

Het gerechtshof dat hem veroordeelde kende deze getuigenis daardoor niet en kon die dus niet meenemen in zijn oordeel over Louwes. De verklaring kan daarom een zogenoemd 'novum' zijn, een reden voor de Hoge Raad de Deventer moordzaak opnieuw voor een gerechtshof te brengen.

Dader

De beheerder zou hebben verklaard dat de klusjesman van weduwe Wittenberg de dag voor ontdekking van haar dood al aan hem had verteld dat de vrouw niet meer leefde en hoe dat kwam. Die informatie kon hij hebben, omdat hij mogelijk de dader van het misdrijf zou zijn.

Op basis van het nieuwe verhoor van de beheerder, wordt "onvoldoende waarschijnlijk" dat de klusjesman de mededeling van de dood van Wittenberg al vóór ontdekking van haar dood en niet op een later tijdstip heeft gedaan, aldus advocaat-generaal Machielse.

"De verklaring van de getuige levert daarom geen ernstig vermoeden op dat Louwes ten onrechte is veroordeeld", meent hij.

Kennis

Knoops is het niet met die conclusie eens. Volgens de raadsman blijkt uit diverse getuigenverhoren dat de klusjesman beschikte over daderkennis. Deze Michael de J. heeft volgens de beheerder van een begraafplaats verteld dat de weduwe gewurgd was, dat botten van haar waren gebroken en dat ze zeven keer met een mes was gestoken.

Volgens Knoops zijn ook twee collega's van de beheerder er zeker van dat De J. dit heeft verteld, voordat de dood van Jacqueline Wittenberg bekend werd. Het eindoordeel is nu aan de Hoge Raad.